خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

assemble capacitor

خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

خازن herong

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵

Ducati